vitaminotherapia

Slovník cudzích slov

vitamínoterapia, liečba vitamínmi
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


súhrnné označenie ílovitých hornín, napr. bridlíc a ílov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

aspirè°©cia a extrakcia spermi铆 koala firma intercízia uropenia tajga surmita normÃx83Æx92Ãx82Æx92Ãx83âx80x9aÃx82¡la morbidus ovogamia intraflorálny