vitelín

Slovník cudzích slov

jedna z bielkovín vo vaječnom žĺtku
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/vitelín

Časté chyby


stredoveký jednohlasý spev; slávnostná skladba, najčastejšie na cirkevný námet

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

bimanualis tyčonga malichernost blastém laik eonuch disfolia limitativum arózia cave! hypopyon