vitellinus

Slovník cudzích slov

žĺtkový
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


princíp usporiadania verša na základe pravidelného striedania prízvučných a neprízvučných slabík v radoch s rovnakým počtom slabík

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

spastický zdecimovaný transkódovanie rhodiova钮 agramatizmy vz钮ahova膷n谩 tricephalus dos procesus heterodontia