votívny

Slovník cudzích slov

venovaný; ďakovný
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/votívny

Časté chyby


Gramatické kategórie

Prídavné meno, vzor pekný
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

prístroj na meranie krivosti guľových plôch

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

decimaliz cheilitída arnika mólo dysfória osteochondrosarkóm ascensus tucet metrika evaulácia arsenhyperkeratosis