vytamynózni

Slovník cudzích slov

Časté chyby


oddelená časť mesta vyhradená židovskému obyvateľstvu; dobrovoľné alebo nanútené odlúčenie od ostatnej spoločnosti

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

koriander adenom obsoletné ustanovenie patetickosť cicatricans story empatickosť intermod rentabilný neelejsk媒 likvor