vytamynózny

Slovník cudzích slov

Časté chyby


najnižší stupeň duchovného svätenia v katolíckej a pravoslávnej cirkvi, diakon

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pneumonitis satrapa splanchnogenesis uretra ricotta hypoechogénne ložisko zolvica dilatovaný aspirè°©cia a extrakcia spermi铆 koala firma