whist

Slovník cudzích slov

kartová hra s 52 kartami pre 4 hráčov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/whist

Časté chyby


nadmerné zníženie oxidu uhličitého v krvi

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

in contrario foraminosus turpis thalassotherapia metrosalpingitis sur toxig茅nny spinoreticularis explozia volfráman otesánek