whist

Slovník cudzích slov

kartová hra s 52 kartami pre 4 hráčov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/whist

Časté chyby


nachádzajúci sa vnútri alveol

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

thyroprivus eliášovo svetlo, eliášov oheň tandem formant diplegia machtaľ ponteo uskoprsi normatívnosť schizothorax afilovat