wikipédie

Slovník cudzích slov

Časté chyby


doslova maj telo (nedotknuteľné), historicky prvé slová zákona o ochrane osobnej slobody človeka, prijatého anglickým parlamentom roku 1679

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

dekonfigurácia tómia pečatidlo kumulatívne sterol missa cytopathogenes brekcia kalendár difamačný urinoterapia