wikipédiiach

Slovník cudzích slov

Časté chyby


spoľahlivosť výskumnej techniky alebo metódy

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

notorick uremia nongranulocytus fólia dôvod parascarlatina billboard amélia srágora limeta salvus