wikipédiiach

Slovník cudzích slov

Časté chyby


chorobné, patologické hráčstvo, závislosť na hre

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

fíčer ebur melanocytarna hyperplazia puerperalis conjugium proseko kopylit fortňa denzná žľaza gogoľ anod媒nia