wikipédiiach

Slovník cudzích slov

Časté chyby


zmenkový, šekový alebo iný príkaz znejúci na cudziu menu, pohľadávka voči zahraničiu; zásada, heslo, smernica; prínos

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

retroverzia petrolej malachit ex juvantibus episcleritis cryoglobulinum, kryoglobulinum bahniakovitý vták subiectivus pedobiológ pachan ortopnoická poloha