wikipédiou

Slovník cudzích slov

Časté chyby


odvodenie, odchýlka, odchýlenie; jeden zo základných pojmov matematickej analýzy; tvorenie odvodených slov; odchýlka dráhy strely

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cerclage arthroticke zmeny so z脙潞脜戮enim polyarteriitis koumák cyklámen paradick媒 blepharochalasis psychotechnika gesto tyÄ onga sport kartografia