wikipédiu

Slovník cudzích slov

Časté chyby


prístroj na meranie elektrického odporu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

praecordialis korof resekát hatéria bulímia arthroticke zmeny so z脙潞脜戮enim erytroblastóza oligogalactia gruppensex anylinky kalmetizacia