wikipedia

Slovník cudzích slov

otvorená online encyklopédia, editovateľná kýmkoľvek; wikipedia.org
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) wikipedia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) wikipedie
3. D:Datív (komu? čomu?) wikipedii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) wikipediu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) wikipedii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) wikipediou
Plurál (mn. č.)
wikipedie
wikipedi
wikipediiam
wikipedie
wikipediiach
wikipediami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

nepostihnuteľnosť

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sexepeal varta antisyphiliticus ton脙隆脜戮 ochechula kulantny fructosum koksatroza subsídia impertimentny blastema