windsurfing

Slovník cudzích slov

jazda po vodnej hladine na úzkom plaváku s plachtou poháňanou vetrom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) windsurfing
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) windsurfinga
3. D:Datív (komu? čomu?) windsurfingu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) windsurfing
5. L:Lokál (o kom? o čom?) windsurfinge
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) windsurfingom
Plurál (mn. č.)
windsurfingy
windsurfingov
windsurfingom
windsurfingy
windsurfingoch
windsurfingmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

oblasť s veľmi zriedkavým výskytom zemetrasení

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

romadúr disinterpretovať región co(n)nexens riketsia, rickettsia káder inovatívny korektn脙茠脝钬櫭冣€犆⑩偓鈩⒚兤捗⑩偓拧脙钬毭偮� pr脙茠脝钬櫭冣€犆⑩偓鈩⒚兤捗⑩偓拧脙钬毭偮璼tup solitér tyroxín macochysta