xent

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/xent

Časté chyby


jedovatý bojový plyn

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

embasovan mediolater kwacha quo-usque insolventny febrilis spazmus chorioretinitída vox populi, vox dei sekundár évora