yeoman

Slovník cudzích slov

člen gardy britskej kráľovnej, strážca londýnskeho Toweru; v stredovekom Anglicku slobodný vlastník pôdy s právom nosiť zbraň, tvoril základ stredovekej armády
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/yeoman

Časté chyby


fosílna pôda s obsahom uhličitanu vápenatého a ílu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

keratokonus balantidium praecox prostaticus zapýril regresný nárok pontifex homologizovat definitio hypost谩za psychopéd