yeoman

Slovník cudzích slov

člen gardy britskej kráľovnej, strážca londýnskeho Toweru; v stredovekom Anglicku slobodný vlastník pôdy s právom nosiť zbraň, tvoril základ stredovekej armády
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/yeoman

Časté chyby


jedna zo skupiny atómových jadier s rovnakým počtom protónov, ale s odlišným počtom neutrónov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cervicalis bober wavellit komponentný externalizácia lucidná vo vz58 je pravda...vo rep ortoptik aseptický bazírovať