zákop

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/zákop

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) zákop
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) zákopa
3. D:Datív (komu? čomu?) zákopu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) zákop
5. L:Lokál (o kom? o čom?) zákope
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) zákopom
Plurál (mn. č.)
zákopy
zákopov
zákopom
zákopy
zákopoch
zákopmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

jemný fajkový tabak

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tule艌 mokrocytóza konÅ¡el angiostaxis eutÃx83Æx92Ãx82Æx92Ãx83âx80x9aÃx82³nia dos defek matrimonialny tamponatio prolyferácia veterán