zachod

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/zachod

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) zachod
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) zachoda
3. D:Datív (komu? čomu?) zachodu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) zachod
5. L:Lokál (o kom? o čom?) zachode
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) zachodom
Plurál (mn. č.)
zachody
zachodov
zachodom
zachody
zachodoch
zachodmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

trváca rastlina rastúca na slnečných miestach

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

prekogn web unitarista pachyotia bobu kontingenčný unifikácia tesil tantus provitamín patofóbia