zbytok

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/zbytok

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) zbytok
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) zbytoka
3. D:Datív (komu? čomu?) zbytoku
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) zbytok
5. L:Lokál (o kom? o čom?) zbytoke
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) zbytokom
Plurál (mn. č.)
zbytoky
zbytokov
zbytokom
zbytoky
zbytokoch
zbytokmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

génový obsah chromozómov bunkového jadra

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

šlajder dekadentny monotónia, monotónnosÅ¥ skript谩 dactylitis svámí reflexológia ortotyp sexepeal varta antisyphiliticus