zikkurat

Slovník cudzích slov

starobabylónsky chrám v podobe veľkej štvorcovej viacposchodovej veže; vežovitá, stupňovito usporiadaná stavba, veža s tromi až siedmimi terasami s chrámom na vrchole
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/zikkurat

Časté chyby


obnovený záchvat; nové prepuknutie choroby

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tetrapetálny kvet pseudoamitóza abiogenéza dolce stokovať premi茅ra koga diaplacentalis coko transmeabilis sociabilita