zips

Slovník cudzích slov

zdrhovadlo, bleskový uzáver
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/zips

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) zips
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) zipsa
3. D:Datív (komu? čomu?) zipsu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) zips
5. L:Lokál (o kom? o čom?) zipse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) zipsom
Plurál (mn. č.)
zipsy
zipsov
zipsom
zipsy
zipsoch
zipsmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

proporcie kúria enterochirurgia maxima extr茅mny la vida loca mull mesothelium ovogamia autohypnosis polarizovan