zostatok

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/zostatok

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) zostatok
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) zostatoka
3. D:Datív (komu? čomu?) zostatoku
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) zostatok
5. L:Lokál (o kom? o čom?) zostatoke
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) zostatokom
Plurál (mn. č.)
zostatoky
zostatokov
zostatokom
zostatoky
zostatokoch
zostatokmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vodnatý síran mangánu, nerast

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

rezidenčný decubitus genetica anamnéza priatelske pocity area perihilozní gnómon tingltangl turnaj matrimónium