zygota

Slovník cudzích slov

oplodnené vajíčko živočíchov alebo oplodnená vaječná bunka rastlín obsahujúca diploidný počet chromozómov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

oplodnená vaječná bunka, útvar vzniknutý splynutím samčej a samičej gaméty
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/zygota

Časté chyby


prístroj umožňujúci nevidiacim čítať pomocou sluchu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

licencia halitosis kábel laryngotracheoscopia subabdominalis peptidum kum apicolysis inciop diapeutický ksí